Concejalía
Valencià

Les obres de rehabilitació de la torre de la Finca Ansaldo de Sant Joan d'Alacant, catalogada com Bé d'Interès Cultural (BIC), es van iniciar a la fi del mes de setembre. Una iniciativa que ha sigut possible gràcies a una subvenció de 20.000 euros que la Generalitat va concedir a l'Ajuntament, en el marc de les ajudes promogudes per a mantenir el bon estat del patrimoni històric de la Comunitat Valenciana. La inversió ha aconseguit un total de 37.545 € pel que el Consistori ha aportat 17.545 € para la seua realització.

La Directora General de Cultura, Marta Alonso, va visitar així aquesta restauració emmarcada en el projecte dut a terme a través d'aquesta Ordre d'Ajudes per a la Conservació i Protecció dels Béns Immobles, una actuació que ha consistit en l'eliminació de la sobre
estructura actual sobre la terrassa de la torre ja que es tractava d'un afegit de rajola que no es correspon amb el disseny original. També s'ha refet l'escala i s'ha cobert mitjançant un nou tancament d'estructura d'acer i vidre. Igualment, s'ha refet el forjat utilitzant una estructura horitzontal llenyosa.

L'edificació va ser construïda al llarg del segle XVII, amb teulada afegida a principis del segle XX. La part destinada a l'habitatge té un ampli vestíbul, amb dos arcs que allarguen la profunditat del vestíbul. La torre té forma de prisma, amb planta quadrada, on l'altura correspon a la meitat del perímetre de la base. Uns machones en els angles permeten sobrellevar la coberta inclinada, contribuint així a donar esbeltez al conjunt. Les fàbriques són de maçoneria revocada de morter de calç i arena. Els buits originals que s'aprecien són xicotetes i estretes espitlleres encara recognoscibles en les tres façanes exemptes. Amb els canvis d'ús i el pas del temps, van ser realitzades finestres de grandàries majors que permetien la utilització de l'interior com a dependències d'ús residencial.