IMATGE PRESA POSSESSIÓ
Valencià

L'any 2017, es va procedir al nomenament de personal docent del Programa de formació de persones adultes, que s'ha vingut desenvolupant per aquestes, mitjançant el sistema de programes temporals de treball.

Va ser en els pressupostos de l'exercici 2020, aprovats en acord plenari, on es va acordar que dins de la plantilla de personal del Ayto de Sant Joan d'Alacant, s'inclogueren 3 professors de FPA i 1 mestra; El nomenament efectuat el 7 de Juliol de 2021, ve a donar compliment a aquest acord i suposa una important millora en el servei de formació de persones adultes, puix que aquestes professionals augmenten la seua jornada laboral a 37,5 hores setmanals i passen de realitzar-lo en règim de programes, a estar incloses com a interines en la plantilla municipal.

El Regidor de Personal JAVIER SÁNCHEZ (PSOE), va destacar la importància d'aquest nomenament” puix que es tracta d'un servei essencial que es presta a la ciutadania del municipi, i que amb aquestes millores en el personal que exerceix el mateix, garantim la seua continuïtat i aprofundim en el perfeccionament de la Formació de Persones adultes”, així mateix va indicar que aquesta actuació s'emmarca dins d'unes polítiques d'estabilització de la plantilla municipal, que té com a objectiu principal, la millora en la prestació de serveis a la ciutadania.

Per la seua part la Regidor d'Educació ESTHER DONATE (PSOE), va voler “agrair la gran faena de l'equip tècnic d'aquesta gran reivindicació que per fi veu la llum i que suposarà una millora dels serveis i qualitat, encara més, si cap , del nostre Centre de Formació de Persones Adultes”.