Valencià

IMAGEN


Podrà presentar les seues sol·licituds a través de la Seu Electrònica, amb el seu certificat digital, DNI-e, o Clau-pin: https://santjoandalacant.sedelectronica.es/info.0

Podrà descarregar-se la sol·licitud des de la nostra Pàgina Web en l'apartat: TRAMITACIONS - PERSONAL i presentar-la a l'Ajuntament en Registre agafant CITA PRÈVIA, o en qualsevol lloc autoritzat descrit en les bases.

Les Bases les podrà trobar en la Seu Electrònica publicades en el Portal de Transparència: https://santjoandalacant.sedelectronica.es/transparency/49f7199d-0aa9-456a-ae53-c8157a873d66/