Pot consultar les contractacions a través del portal de la Plataforma de Contractació de l'Estat. Accedisca a tota la informació de les licitacions fent clic en la següent imatge:

alt