imagen
Concejalía
Valencià

ASSUMPTE : CONVOCATÒRIA ANTICIPADA D'AJUDES PER A TRACTAMENTS D'ESTERILITZACIÓ DE GATS SENSE PROPIETARI EN MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT, ANY 2021. Exp. 300/2021- Ref. SANITAT/rmmr

 

ANUNCI

 

La Regidoria de Sanitat amb la col·laboració de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha promogut un any més una acció encaminada a la realització de tractaments veterinaris d'esterilització per al control de la població felina de carrer del municipi.


El cost estimat de l'activitat ascendeix a 5.000,00€ i és finançat íntegrament per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, i la seua execució finalitzarà abans del 15 de Novembre de 2021


El que es fa públic en el tauler d'edictes i el portal de transparència d'aquesta entitat per a general coneixement, en atenció a la Base 9 de la Convocatòria d'Ajudes de l'ens provincial publicat BOP 3 de 7 de Gener de 2021

 

La Regidora de Sanitat
Julia Parra Aparicio