cartell
Concejalía
Valencià

 

Programa de prevenció i atenció als problemes de salut per temperatures extremes.

Les previsions per a 2021 són que el pròxim estiu siga molt probablement més càlid de l'habitual.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en col·laboració amb la Regidoria de Sanitat del nostre Ajuntament ha iniciat el Programa de prevenció i atenció dels problemes de salut derivats de les temperatures extremes, amb l'objectiu de reduir l'impacte en la salut associat a l'excés de temperatura i les possibles onades de calor durant l'època estival en la Comunitat Valenciana.

Aquest programa romandrà actiu fins al 30 de setembre, llevat que les condicions meteorològiques impliquen la seua modificació puntual.

Existeix un sistema de vigilància metereológico específicament desenvolupat per al territori de la Comunitat Valenciana i, actualment, les alertes per previsió de calor extrema són emeses per l'empresa especialitzada en meteorologia i canvi climàtic Meteoclim, amb actualització diària.

El programa permet a la Conselleria de Sanitat vigilar la situació meteorològica per a predir les situacions de risc per excés de temperatures, així com establir un sistema de coordinació i intercanvi d'informació entre les diverses institucions implicades.

Així mateix, a través dels centres de salut pública, es difonen les alertes per risc de calor extrema a la xarxa institucional i territorial dels departaments de salut i es proporciona informació a la població sobre els nivells d'alerta declarats i les mesures de prevenció, especialment als grups de major risc (persones majors, xiquets i xiquetes o persones amb alguna malaltia crònica), així com a professionals sociosanitaris.

El programa també permet vigilar i avaluar l'impacte de calor intensa en la salut de la població.

Nivells de risc i activació de les alertes

Meteoclim elabora diàriament mapes de risc amb les previsions de temperatura sobre la base de les temperatures llindars definides per a cadascuna de les 28 zones termoclimáticas de la Comunitat Valenciana.

Aquests nivells de temperatura previstos es mostren en els mapes amb quatre colors que estan associats a quatre nivells d'intervenció: nivell normal (verd), moderat (groc), alt (taronja) i extrem (roig), i que porten vinculades una sèrie d'actuacions.

Els mapes de temperatura es troben disponibles a través de les respectives pàgines web de la Conselleria (http://www.san.gva.es/ola-de-calor ), de Meteoclim (http://comunitatvalenciana.meteoclim.eu/) i en la web de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions. També es poden trobar documents amb recomanacions i consells per a diferents col·lectius.

Aquestes prediccions diàries són per a tres dies consecutius, de manera que els nivells de temperatura es consideren com d'intervenció en salut pública quan aquestes prediccions siguen del mateix nivell els dos primers dies (quan'HUI' i 'DEMÀ' tenen el 'MATEIX NIVELL'), a partir del nivell alt o taronja.

Un estiu més càlid de l'habitual.

Segons els centres de predicció consultats, en la Comunitat Valenciana la previsió estacional per a 2021 és que el pròxim estiu siga molt probablement més càlid del que és habitual, amb una probabilitat elevada (50%-70%) o molt elevada (>70%) que es produïsquen temperatures superiors al que és habitual.

 

Pla Nacional

La Conselleria de Sanitat també participa, al costat del Ministeri de Sanitat, en el Pla Nacional d'Actuacions Preventives dels efectes de l'excés de temperatures sobre la salut (2021) (https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludamblaboral/planaltastemp/2021/home.htm ), que realitza previsions a nivell nacional i recull els efectes sobre la salut i dades de mortalitat.