Concejalía
Valencià

La Regidoria de Sanitat reforçarà a l'agost la campanya de desratització i desinsectació que ha dut a terme la Mancomunitat en el municipi durant el mes de juliol dins del seu programa habitual d'actuació trimestral. Més enllà de les actuacions desenvolupades en el clavegueram, el pla de xoc que executarà l'Ajuntament de Sant Joan d´Alacant a partir d'aquesta mateixa setmana persegueix ampliar a parcs i solars públics les accions de tractament i col·locació d'esquers per a previndre que la vegetació d'aqueixes zones es convertisca en refugi de rates i paneroles. Així mateix, es prestarà especial atenció als carrers centrals del municipi per concentrar-se en elles un major nombre de transeünts i locals de restauració.

La regidoria portarà també a cap acciones de conscienciació dirigides a les comunitats de veïns del municipi amb la finalitat de recordar-los la importància de dur a terme actuacions de prevenció i control en les seues comunitats, ja que l'ajuntament no té potestat per a actuar en espais privats.