El Concejalia de Sanitat  té com a objectiu general el mantindre i millorar el nivell de benestar de la ciutadania en relació a la salut.

Guiant-nos per la definició de salut de l'O.M.S. de 1946: "la salut és un estat de benestar físic, mental, emocional i social", ens porta a considerar la salut des d'una visió positiva (no sols com a absència de malaltia o malalties) i amb la importància que els aspectes col·lectius (socials, familiars, escolars, etc.) tenen en aquesta.

Per a una millor consecució dels seus fins, la *Concejalia es troba dividida en diversos àrees: Gestió Sanitària, Promoció de Salut, i l'III Pla Municipal de Conductes Addictives.