Biologia del Mosquit Tigre

El mosquit tigre està catalogat com una espècie invasora procedent d'Àsia, l'expansió de la qual s'ha degut al comerç internacional de mercaderies, ja que niua, per exemple, en els pneumàtics usats i en les plantes ornamentals. Va ser en l'estiu 2004 quan es va detectar la seua presència a Espanya, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i s'ha anat estenent per tota la conca mediterrània.

Pot transmetre malalties infeccioses, però al nostre país no ha transcendit que s'hagen donat casos d'aquestes malalties per la seua picada fins al moment.

És la femella la que pica, ja que necessita les proteïnes de la sang per a fecundar els seus ous, els quals són depositats en xicotets punts d'aigua estancada, “contenidors artificials”, que solen estar en propietats privades on l'Ajuntament no pot accedir a realitzar tractaments.

És important no confondre el mosquit tigre amb altres xicotets insectes voladors anomenats quironòmids. Els quironòmids no piquen, apareixen a l'alba i al capvespre en grans quantitats formant núvols que duren escassos dies i no afecten la salut pública.

El mosquit tigre sí pica, la seua picada és dolorosa i és capaç de travessar amb el seu agulló una peça de roba fina. No forma núvols, vola en solitari.

 

En el control del mosquit tigre estem tots implicats. Com a ciutadà, com puc col·laborar?

Evitant recipients que puguen acumular aigua estancada (poals, bidons, cendrers, taps, plats de testos, fonts…) perquè no existisquen llocs de cria i impedir la seua reproducció.

Mantenint els nivells de clor adequats en les piscines, basses i estanys durant tot l'any perquè no crien allí.

Protegint els pous i aljubs amb malles mosquiteres perquè no posen els seus ous.

Vigilant el reg per degoteig, que pot deixar xicotets punts d'aigua en testos i plats. És necessari retirar l'aigua sobrant del reg de les plantes.

Renovar cada 2 o 3 dies l'aigua dels abeuradors dels nostres animals.

Tirar aigua als embornals, almenys una vegada a la setmana, per a evitar el seu estancament.

Buidar les canaletes per a l'aigua de pluja.

Revisar els buits en els arbres tapant-los o buidant l'aigua estancada.