-  Campanyes de sensibilització sobre diferents temes relacionats amb la salut.
-  REGUERONS, Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (nivell nacional).
-  *XarxaSalut, Comunitat Valenciana, adhesió en l'IV Pla de Salut. L'objectiu és la confecció del Pla de Salut Local.
-  En procés d'Adhesió a l'Estratègia Nacional de Promoció de la Salut i Prevenció.