Pla Municipal sobre Drogodependències i altres comportaments addictius 2017-2020.

La Unitat de Prevenció Comunitària és un servei municipal autoritzat, acreditat i subvencionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que desenvolupa Programes de Prevenció a fi de reduir o evitar l'ús/abuse de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.

Els seus principals àmbits d'actuació són:

3.1. Prevenció Escolar:

* Programa **CINEDUCA (Primària i Secundària), Cinema i Educació en Valors.

* Programa d'HABILITATS PER A la VIDA, “Brúixola”, dirigit a l'alumnat de 2n, 4t i 6é de Primària.

* Tallers d'Alimentació Saludable, Infantil i Primària, en col·laboració amb la Universitat d'Alacant, Grau de Nutrició i Dietètica.

* Tallers de Prevenció d'Abús de les Tics en el tercer cicle de primària i 1r cicle ESO.

* Programa ***UNPLUGGED, Prevenció Escolar de les Addiccions basat en el Model d'Influència Social (1r cicle ESO).
* Xarrades sobre les Addiccions (amb substància i/o comportamentals) des de la perspectiva de la Neurociència, dirigit a l'alumnat del segon cicle de l'ESO.

* Taller Prevenció d'Abús de Drogues, “Les dues cares del consum” (2n cicle de Secundària).

3.1. Prevenció Comunitària, a través de campanyes de sensibilització i prevenció de conductes addictives.