Objectius Afavorir la integració comunitària i proporcionar la convivència de les persones, per mitjans normalitzats, així com potenciar la creació dels recursos necessaris per a això.

Els servicis que a continuació es detallen han de ser sol·licitats pels interessats en el Departament de Servicis Socials municipals.

 

Servicis

 

 Servici Polivalent d'Ajuda a Domicili (S.A.D.)

 

Prestació que oferix un conjunt de servicis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu en general a aquelles persones que precisen, per la seua especial necessitat, una atenció en el seu domicili, procurant així la permanència en el seu nucli familiar.

L'objectiu principal d'este servici és millorar la qualitat de vida de l'individu i/o nucli familiar amb escassa autonomia personal i afavorir la permanència en el seu domicili i entorn habitual. Dóna resposta a situacions de carència, que presenten determinats sectors de població, i que solen ser de caràcter personal, psicològic i social.

Este és un servici de suport a la família i no de substitució de la família quant a les obligacions i deures. El col·lectiu a què se li presta major atenció, a causa de l'elevat nombre de demandes és a les persones majors i a les persones amb discapacitat.

Este recurs se sol·licita i tramita en l'horari d'Atenció al Públic amb la Treballadora Social corresponent i el termini de presentació de sol·licituds està obert durant tot l'any.

Estos Servicis es realitzen en el propi domicili del beneficiari i són prestats per Auxiliars de Llar preparada i formades per a això.

Els Servicis que es presten actualment són de dos modalitats:

 

  • Atenció Personal; atenció en cures personals bàsics de la vida diària. L'Atenció Personal tindrà prioritat sobre qualsevol altre mode del S.A.D.
  • Caràcter Domèstic; col·laborant i realitzant tasques pròpies de la llar quan les persones no puguen realitzar-les per si mateixes.

 

Servici de Teleasistencia Domiciliària

La Teleasistencia, a través de la línia telefònica i un equip específic, facilita l'autonomia en el propi domicili d'aquelles persones que, davant d'una crisi d'angoixa, soledat, caigudes, emergències sanitàries, foc en la vivenda, etc., puguen tindre la seguretat de contactar amb una central d'atenció que respondrà immediatament a la seua demanda.

 

A QUI VA DIRIGIT?

Es dirigix a persones majors de 65 anys i persones discapacitades que, sense necessitar atenció contínua o presencial d'altres, visquen permanentment soles o durant gran part del dia en el seu domicili, i per tant, amb major possibilitat de patir situacions de risc.

Atés que el maneig del sistema requerix un cert nivell de comprensió, s'exclou a persones amb malalties mentals greus, incloses les demències senils. De la mateixa manera, al basar-se en la comunicació verbal, tampoc és adequat per a persones amb deficiències notòries d'audició i/o expressió oral.

A més ha d'existir línia telefònica en el domicili de l'usuari i subministrament elèctric.

 

Com FUNCIONA?

Per mitjà d'un dispositiu (penjoll o polsera) que la persona porta amb si sense molèsties, al polsar el botó, li permet entrar en contacte verbal "mans lliures", durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb una central atesa per professionals capacitats de creu roja que donaran resposta adequada a la crisi presentada, bé per si mateixos o mobilitzant altres recursos. Servici Major a Casa

El programa denominat "Major a Casa", està dirigit a persones majors de 65 anys, que per la seua especial situació, volen continuar vivint en la seua pròpia casa, però la realització de les tasques domestiques els suposa un repte a vegades insuperable.

Es tracta d'un programa amb què es pretén distribuir el menjar a les persones majors que per la seua especial situació, com la soledat, o per les seues circumstàncies físiques, tinguen com principal problema una deficient nutrició, proporcionant-li una alimentació de qualitat i nutritiva, adequada a les especials característiques d'estes persones, així com servici de bugaderia i neteja de la llar, servicis que es prestaran de forma coordinada i continuada en el domicili de l'usuari.

És un servici que es presta conveniado amb la Conselleria de Benestar Social i establint un sistema de copago, repartint el cost del servici entre la Generalitat Valenciana,l'Ajuntament de Sant Joan D´Alacant i l'usuari.

 

 

Programa subvencionat per la Generalitat Valenciana: Vicepresidència i Consellería d'Igualtat i Polítiques inclusives i l'Excma. Diputació d'Alacant