L'objectiu del dit programa va dirigit a recolzar i prestar atenció a les famílies que se troben en situacions especials, així com de previndre que estes situacions puguen degenerar en situacions d'exclusió o desintegració familiar.

 

PROGRAMA D'INTERVENCIÓ FAMILIAR

 

El objectiu que es perseguix és el de portar a cap una intervenció social individualitzada de caràcter integral en nuclis familiars que es troben en situació de dificultat social o risc. Esta intervenció contemplarà actuacions socioeducatives i assistencials encaminades a dotar a les famílies de la suficient competència per a aconseguir la seua plena autonomia en la solució dels seus problemes. Les actuacions es realitzaran preferentment per mitjà de visites domiciliàries, ja que és en la llar familiar on es creen i mantenen les conductes. La intervenció familiar tindrà un caràcter continuat i integral a fi d'aconseguir els objectius proposats amb i per a cada nucli familiar. Estes actuacions estaran a càrrec de professionals especialitzats de la Intervenció Familiar.

 

PLA D'ACTUACIÓ INTEGRAL EN PARC ANSALDO

 

El procés de derrocament en Parc Ansaldo va començar en a l'any 1998. Inicialment la urbanització comptava amb 51 blocs, amb un total de 612 vivendes. En l'actualitat queden en peu 8 blocs dels 51 inicials, amb un total de 96 vivendes de les 612 inicials.