Que és la DEPENDÈNCIA?

És l'estat permanent en què es troben les persones que, per raons lligades a l'edat, malaltia o discapacitat, tenen necessitat assistència i/o ajudes per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental , d'altres suports per a l'autonomia personal.

 

I per a què... ?

El repte no és un altre que atendre les necessitats d'aquelles persones que, per trobar-se en situació d'especial vulnerabilitat, requerixen suports per a realitzar les activitats essencials de la vida diària, aconseguir una més autonomia personal i poder exercir plenament els seus drets de ciutadania.

 

Com podem ajudar-te?

En el Servici Municipal d'Atenció a les Persones Dependents, de l'Ajuntament de Sant Joan, t'assessorarem en tot allò que s'ha relacionat amb la nova llei :

  • Forma d'elaborar la sol·licitud, tramites, requisits
  • Una vegada tramitada la sol·licitud se t'informara de l'estat de la mateixa.
  • I de qualsevol altra qüestió relativa al procés d'atenció a la dependència (elaboració del programa individualitzat d'atenció, seguiment dels servicis i prestacions,..)