El nostre objetiu es aconseguir és una Policia de servici, de qualitat, orientada a la prevenció, la solució de problemes i la comunicació permanent amb la societat, perquè siga percebuda amb la institució més pròxima als ciutadans.

Ha sigut la intenció de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant millorar la Policia Local, prenent com a premisses de l'Organització Policial les següents:

 • QUALITAT
 • PROFESSIONALIDAD
 • EFICÀCIA
 • EFICIÈNCIA
 • PROGRAMA DE CERTIFICAT DE QUALITAT DE LA GESTIÓ DE LA POLICIA LOCAL (ISO).

Sabia que...

 

Actualment la Policia Local està estructurada en cinc grans Divisions, per a la prestació d'un servici públic d'acord amb les necessitats dels nostres ciutadans...

 1. Direcció.
 2. Divisió de Gestió, Planificació i Recursos Humans.
  1. Unitat Administrativa i Sancions.
  2. Unitat de Planificació Estratègica i Programació d'Esdeveniments.
  3. Àrea de formació y Recursos Humans.
 3. Divisió de Trànsit, Obres y Vía Pública.
  1. Grup Operatiu de Trànsit i Ordenances.
  2. Investigació d'accidents.
  3. Àrea d'ordenació i señalizació del trànsit i vía pública.
  4. Àrea de campanyes.
 4. División Operativa de Servicis.
  1. Sala de Transmisions.
  2. Àrea de logística interior i informàtica.
  3. Àrea de Atenció al ciutadà.

 

La Policia Local compta amb mitjans tècnics i tecnològics d'última generació com, lectors de microxips, sonòmetre de precisió, etilómetros digitals, detectors de metalls, així com amb un parc mòbil d'antiguitat mitjana inferior a tres anys.

Els Recursos Humans de la Policia Local superen en número els 40 funcionaris, tots ells, àmpliament qualificats professionalment, inclús amb formació universitària, disposats a ajudar i protegir als nostres ciutadans.

 

Els nostres resultats...

 

Amb la intenció que puga valorar millor el nostre treball, aportem algunes dades de l'evolució de l'activitat policial en els exercicis 2002 al 2004* (*fins al 30 novembre).

ACTIVITATS 2002 2003 2004
Denúncies Municipals de trànsit 5974 7106 5864
Denúncies a la Direcció Provincial de trànsit 359 497 428
Denúncies de transports 17 5 17
Inspeccions d'obres 6 40 58
Denúncies per infracció a Ordenances Municipals relacionades amb la Via Pública 172 96 238
Identificacions de vehicles i persones 2087 1333 1095
Denúncies per consum de Drogues en la Via Pública 277 218 133
Denúncies per tenència d'armes en Via Pública 78 45 52
Actuacions com a Policía Judicial 155 248 82
Nombre de detencions 117 102 54
Informes Medioambientals 5 36 47
Detecció i eliminació de vehicles abandonats 260 455 351
Actes d'Inspecció d'establiments 7 52 35
Actes de Fonometria 4 16 38
Denúncies per Infraccions a la normativa de medio Ambient, Animals i jardins 2 70 125
Atencions al Públic i Avisos de servici 4062 3470 3234
Intervenció en Reclamacions ciutadanes i conflictes privats 241 196 153
Informes de Convivències 749 520 329
Informes d'Autorizació de Guals 180 81 62

 

Quán els puc necessitar?

 

La Policia Local té les seues competències definides en la legislació estatal i autonòmica, podent ser modulades o ampliades en cada municipi en funció de les necessitats de la població. La Policia Local té plena capacitat per a servir-li en qüestions relacionades amb:

 • L'ordenació, senyalització i direcció del tràfic en el nucli urbà. La instrucció d'atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.
 • La vigilància els espais públics i col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en el manteniment de l'orde en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.
 • La Policia Judicial, en funcions de col·laboració.
 • La Policia Administrativa, en compliment i execució de Bans, Ordenances i Procediments Administratius.
 • La prestació auxili en casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, en execució dels Plans de Protecció Civil.
 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.
 • Les diligències a prevenció i actuacions tendents a evitar la comissió d'actes delictius, en el marc establit en les Juntes se Seguretat.
 • Protecció de les Autoritats locals i vigilància d'edificis, béns i instal·lacions municipals.
 • Col·laborar amb la unitat adscrita de la Policia a la Comunitat Autònoma, en les seues funcions pròpies, quan siguen requerits per a això.
 • Altres atribuïdes per la legislació aplicable a les Policies Locals.
 • A més, sàpia que realitzem activitats preventives relaciones amb l'absentisme escolar, violència en centres escolars, consum de drogues en via pública, vigilància en parcs i jardins, condicions de seguretat de trasporte escolar, controls de soroll sobre el tràfic, campanyes d'ús del casc, ocupacions de via pública, condicions de seguretat en les obres…

 

SEMPRE QUE ENS NECESSITE, TRUQUE'NS.