Aquí podrá omplir el plec d'al·legacions per a cursar la seua denúncia.

 

Instruccions a seguir:

  1. Fer click en plec d'al·legacions de baix.
  2. Omplir-ho amb les dades que li sol·liciten.
  3. Imprimir (saldrán dos còpies iguals).
  4. Presentar el plec en les instalacions de SUMA, Avd/Rambla, 19 i quedar-se amb una còpia.