Concejalía
Valencià

Fins al divendres 1 d'Octubre de 2021 romandrà obert un únic període de presentació de noves sol·licituds de participació en el Programa de Termalisme de l'IMSERSO temporada 2021.

També pot recollir i presentar la seua sol·licitud en el Centre Municipal de Majors “Salvador Gosálbez Alberola”, situat en C/ San Miguel de Tarazona núm. 16, de Sant Joan d'Alacant fins al 23 de Setembre de 2021 en horari de 9:00h a 14:00h

Per a l'emplenament i presentació d'aquestes noves sol·licituds es disposa dels següents mitjans:

  • De manera telemàtica a través de la Seu Electrònica del Imserso. L'accés a la sol·licitud d'aquest procediment no requereix autenticació electrònica (Cl@ve, certificat electrònic o DNI electrònic) per part de la persona interessada. Es recomana aquest mitjà per la seua senzillesa, rapidesa i seguretat. Fi de termini: 1 d'Octubre.
  • Descarregant de la pàgina web del Imserso, el model de sol·licitud de participació en el Programa de Termalisme 2021 (S'adjunta model). Una vegada emplenat haurà de remetre-ho per algun dels següents mitjans:


A través dels registres electrònics i oficines relacionats en l'article 9 de l'Ordre SSI/1688/2015, de 30 de juliol, per la qual es regula el programa de termalisme del Imserso.

En sobre franquejat, no per correu certificat, a l'adreça: Programa de Termalisme del Imserso, apartat de correus 61.285 28080 Madrid.

Documentos