TELEASISTENCIA

 

És un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions de emergència només polsant un botó del dispositiu que porten damunt constantment, puguen contactar amb un Centre atés amb personal qualificat i preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar o sanitària.

Este servici funciona: - 24 hores al dia- 365 dies a l'any

Amb això es possibilita a les persones majors a tindre la seguretat que, davant de situacions d'angoixa, soledat, caigudes, emergències sanitàries o accidents domèstics, puguen estar atesos de forma immediata.

Poden ser BENEFICIARIS del Servici de Teleasistencia les persones majors i les persones discapacitades en situació de risc psicosocial o físic, que visquen soles permanentment o durant gran part del dia.

Requisits

  • Tindre més de 65 anys o més de 60 anys amb Certificat de Minusvalidesa.
  • Viure sol o amb altres persones de semblants característiques d'edat o discapacitat.
  • Estar empadronat en el Municipi
  • Percebre Pensió o ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional.

Queden exclosos les persones amb malalties mentals, demència senil, deficiències notòries d'audició i/o llenguatge, ja que és imprescindible la comunicació verbal usuari-centre d'atenció.

Termini de sol·licituds: Tot l'any

 

VACACIONS SOCIALS

Consistix a oferir a les persones majors de 65 anys o pensionistes menors d'eixa edat, la possibilitat de disfrutar de uns dies de vacacions en localitats turístiques de la Comunitat Valenciana, Península o Balears, depenent que l'oferta siga de la Generalitat Valenciana o l'IMSERSO.

Termini de sol·licituds: Vore convocatòria anual.

 

TERMALISME SOCIAL

Consistix a oferir a les persones majors de 65 anys o pensionistes menors d'eixa edat, la possibilitat de disfrutar de estances en Balnearis de la Comunitat Valenciana, Península o Balears, depenent que l'oferta siga de la Generalitat Valenciana o l'IMSERSO.

Termini de sol·licituds: Vore convocatòria anual.

 

NO ESTIGUES SOL EN NADAL

Consistix a oferir companyia en les Festes Nadalenques a persones majors de la Comunitat Valenciana que estiguen vivint en soledat.

Dirigit a persones majors vàlides que viuen soles i no tenen possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia de familiars o amics, per la llunyania d'estos o per altres circumstàncies (problemàtica social, conflictes familiars, etc…)

Termini de sol·licituds: Vore convocatòria anual