- REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'EVALUZACIÓN AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE PLANES I PROEGRAMAS (BOP 13-05-2016) (Descarregar)

  • SESSIÓ 15-07-2016: Informe ambiental territorial estratègic Modificació Nº 6 del Pla General. Redelimitación UE 15.2 Les Mesquites (Descarregar)

  • SESSIÓ 15-07-2016: Informe ambiental territorial estratègic Modificació Nº 7 del Pla General. Modificació Use terciari a residencial parteix poma en La Font (Descarregar)

  • SESSIÓ 15-07-2016: Informe ambiental territorial estratègic Modificació Nº 8 del Pla General. Esmena error material qualificació viaris en La Font (Descarregar)