Concejalía
Valencià

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ha signat aquest matí l'inici de les obres de condicionament de la parcel·la annexa a la Torre Ansaldo, que albergara de manera provisional les aules prefabricades de l'IES Luis García Berlanga mentre es construeix el nou centre educatiu. El termini d'execució serà de cinc mesos i el seu cost rondarà els 750.000 €.

L'alcalde, Jaime Albero, la regidora d'urbanisme, Eva Delgado i el representant de l'empresa adjudicatària PAVASAL, han signat aquest matí l'acta de replanteig de les obres d'urbanització de la parcel·la situada en L’Alqueria, al costat de la torre Ansaldo.

La superfície total de la parcel·la és de 17.000m2, dels quals 5.350m2 estaran destinats a la solera que albergara les aules prefabricades i 2.112m2 a les pistes esportives, sent la resta de la parcel·la, incloent aparcament, 9.594m2.

Les actuacions contemplades en la memòria són les necessàries per a urbanitzar la parcel·la, demolició de fonamentacions de les antigues edificacions, execució de canalitzacions per a les infraestructures necessàries com a aigua potable, sanejament, telecomunicacions, energia elèctrica, control accés porta per als vianants, execució de la solera destinada a albergar les aules prefabricades i dues pistes esportives (de bàsquet i handbol) , així com la senyalització horitzontal i vertical incloent l'aparcament.

Dins de l'enllumenat de la parcel·la s'ha inclòs l'enllumenat de la zona d'aparcament i pistes esportives mitjançant lluminàries solars de 6 metres  d'altura.

S'ha previst en el pressupost, amb la finalitat de garantir que es realitzaran les labors d'inspecció i seguiment arqueològic durant el procés de les obres, la contractació d'un tècnic durant la fase d'excavacions, el qual elaborarà els informes i memòries científiques corresponents a l'actuació.

Cal recordar que mitjançant el Pla *Edificant es va realitzar l'asfaltat i el mur perimetral en l'IES Lloixa. Un nou aulari de fisioteràpia, l'ampliació del menjador i l'aparcament en el CEIP Rajoletes. Un nou aulari infantil, un vestuari per a primària i la coberta poliesportiva en el *CEIP Crist de la Pau. I s'està construint en aquests moments el nou CEIP El Romero.

La regidora d'Urbanisme Eva Delgado (PSOE) va declarar que “l'Ajuntament fa un important esforç amb l'adequació de la parcel·la, d'aquesta manera podrà començar la construcció del nou centre educatiu el qual s'emmarca dins de les obres del Pla *Edificant de la Conselleria d'Educació”

Per la seua part l'Alcalde Jaime Albero assenyale que “anem molt avançats en el Pla Edificant en comparació amb altres poblacions veïnes perquè a l'ajuntament de Sant Joan d'Alacant ens hem dedicat a donar solucions als problemes que tenia la comunitat educativa”. El total invertit dins d'aquest pla en reformes i millores educatives en el municipi serà d'uns 18 milions d'euros.