Concejalía
Valencià

Divendres passat s'aprovava en la Junta de Govern Local la reparcel·lació del Sector “SUP-11.1 Avinguda de Benidorm”. Les obres començaran abans de final d'any i l'urbanitzador Alga Promocions Immobiliàries ha adjudicat les obres a la mercantil BECSA.

Els treballs d'urbanització consistiran segons l'Edil Socialista Eva Delgado "en l'ordenació i urbanització de l'àrea delimitada pel Carrer Sant Antoni, Camí de la Premsa, Avinguda Miguel Hernández i Avinguda de Benidorm".

El gruix de les obres del sector se centra en "executar les infraestructures bàsiques per a dotar de serveis a les noves parcel·les generades, la qual cosa implica dur a terme canalitzacions dels serveis d'aigua, gas electricitat, telecomunicacions, sanejament i noves zones verdes", enumera les diferents actuacions que està previst que es realitzen.

"L'inici hauria de produir-se abans de finals de 2021 ", anuncia l'edil. La proposta d'aquestes obres va ser presentada per la mercantil Alga Promocions Immobiliàries S.A., qui exercirà com a urbanitzadora. Els treballs han sigut adjudicats a l'empresa BECSA i s'han licitat amb un pressupost inicial d'al voltant de 4.5 milions d'euros -IVA inclòs- i un termini d'execució de 12 mesos.

El desenvolupament del sector generarà "una nova zona de sòl terciari, a més de noves zones d'ús residencial i zones verdes, connectant el poliesportiu i la zona d'ús terciari de la UA 6 amb el centre i millorant els accessos tant per als vianants com amb bici", informa Delgado parlant sobre que suposaran aquests treballs per al municipi de Sant Joan.

D'altra banda, les obres permetran "urbanitzar el front de l'Avinguda Miguel Hernández, connectant la zona oest (poliesportiu i disseminats confrontants) amb el centre urbà", explica. Una acció mitjançant la qual es potenciarà que el sòl terciari se situe en el front de l'avinguda Miguel Hernández, reservant les pomes interiors per a usos residencials. "D'aquesta manera es millora el problema de soroll respecte a les afeccions sonores d'aquesta avinguda", comenta.

En aplicació de les previsions del Pla General vigent, la regidora informa que en ell "s'estudia i defineix la petjada de protecció de les Edificacions Protegides (PRO) conforme al nou Catàleg de Béns i Espais protegits municipals, així com dels arbres catalogats". En aquesta línia, la proposta "procedeix a l'adaptació de les edificacions protegides a l'entorn immediat, de conformitat amb l'Estudi de Paisatge del Pla General, integrant el 'Camí de Palmeretes', el carril bici i les vistes als edificis protegits", declara Delgado.