Avebida Instituto
Concejalía
Valencià

a regidoria d'urbanisme, dirigida per la socialista Eva Delgado, ha finalitzat les obres d'obertura del nou vial entre l'Avinguda de l'Institut i el Carrer 8 de març dimarts passat. A la conclusió dels treballs de senyalització horitzontal del vial, es va realitzar la seua obertura per a connectar amb el Carrer 8 de març.

L'actuació ha dotat al vial de nou enllumenat públic, vorera i calçada, així com la senyalització tant horitzontal com vertical. Les obres estaven recollides dins del Pla d'Obres de Diputació i van ser adjudicades a l'empresa Mediterrani d'Obres i Asfalts amb un cost de quasi 185.000 euros.

“Es tracta d'una reivindicació molt antiga, l'eliminació del carreró per als vianants que existia i la seua obertura com a viària permet millorar la circulació i les connexions entre els carrers de la zona” ha declarat Delgado.

Aquestes obres urbanitzen l'últim tram que ha permés la connexió del Carrer 8 de març amb l'Avinguda de l'Institut, millorant al seu torn la permeabilitat de la zona de Salafranca i els accessos al Col·legi públic Rajoletes.

Al seu torn s'aconsegueix connectar el carrer 8 de març amb el Passeig de la Maigmona i l'Avinguda de Mutxamel.

Delgado va destacar que “creiem que era una actuació molt necessària i per això decidim incloure-la en el pla d'obres provincial”.