Concejalía
Valencià

La Regidoria d'Urbanisme, dirigida per l'edil socialista Eva Delgado, ha finalitzat les obres de remodelació de les voreres del Carrer el Carmen. Amb aquesta remodelació s'han eixamplat les voreres i canviat el paviment. Les obres, incloses dins del Pla d'Obres de Diputació, han sigut executades per l'empresa Mediterrani d'Obres i Asfalts i han suposat un cost de 55.000 €.

La zona afectada és el tram comprés entre els carrers Mossén Pedro Mena i Capità Martí, que presentava una gran deterioració en el paviment de les voreres pel pas del temps i no comptaven amb l'ample suficient per a facilitar el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.

Segons Delgado “intentem amb xicotetes actuacions aconseguir millores urbanes que faciliten la vida dels ciutadans i ciutadanes del municipi”. Amb l'actuació realitzada es pretén millorar les voreres tant a nivell de manteniment de paviments com en l'ample d'aquestes, millorant de manera clara l'accessibilitat. També s'evita l'aparcament de vehicles en doble fila en reduir la calçada, millorant així la circulació.

L'obra ha inclòs l'ampliació de les voreres, la renovació integral de tot el paviment, l'asfaltat del tram d'aquest carrer i la renovació de la senyalització tant horitzontal com vertical.

Aquesta actuació està emmarcada dins de “un conjunt de millores que des d'Urbanisme estem duent a terme al poble, recentment hem finalitzat la reforma dels passos per als vianants de l'Avinguda de Benidorm, l'obertura de l'Avinguda de l'Institut o el pas semaforizado de l'Avinguda Miguel Hernández a l'altura de la zona d'oci. En breu començarem la construcció d'un nou vial a l'entorn del centre de salut que facilitarà l'accés i la circulació de vehicles.”, ha declarat Delgado.