Search
Close this search box.
  • Inicio
  • Sense categoritzar
  • CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS PER A MUNICIPIS I E.L.M., PER A REDACCIÓ NOUS PLANS LOCALS PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS.
EDICTO PUBLICIDAD CONVOCATORIA-PREVENCIÓN INCENDIOS - VAL

CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS PER A MUNICIPIS I E.L.M., PER A REDACCIÓ NOUS PLANS LOCALS PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS.

 

ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS PER A MUNICIPIS I E.L.M PROVÍNCIA ALACANT PER A REDACCIÓ NOUS PLANS LOCALS PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS 2021-Exp. 370/2021 Ref. DT./rmmr

 

ANUNCI

 

La regidoria de Medi Ambient en col·laboració amb l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha promogut, una acció encaminada a la redacció d’un Pla reduït local de prevenció d’incendis forestals en el municipi de Sant Joan d’Alacant durant l’exercici actual.

L’import de la subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant és de 4.000,00€ i la seua justificació haurà de produir-se abans del 15 de novembre de 2021.

El que es fa públic en el tauler d’edictes i el portal de transparència d’aquesta entitat per a general coneixement, en atenció a les determinacions contingudes en Base 7 de la Convocatòria d’Ajudes promoguda per la Diputació provincial publicada en BOPA núm. 3 de 7 de Gener de 2021

 

La Regidora de Medi Ambient

Esther Iborra López

Document signat electrònicament
Llei 39/2015 d’1 d’Octubre LPAC