Search
Close this search box.
reservas de mesas - VAL

DECRET: RESERVA D’ESPAIS PER A TAULES INFORMATIVES DE PARTITS POLÍTICS

Per part d’aquest Ajuntament es venen tramitant reserves d’espais en la via pública  sol·licitats  per  els  diferents  partits  polítics  amb  la  fi  de  obtindre  la corresponent  autorització  municipal  per a  diferents  períodes  i,  especialment,  en dates pròximes a la celebració d’eleccions.

Aquest Consistori no disposa d’ordenança reguladora quant a aquesta  modalitat  de  ocupació,  el  com  pot  dificultar  la  tramitació  i  gestió  de  aquesta, en particular en aquells períodes de major activitat dels partits polítics.

A fi de solucionar les circumstàncies que es venen plantejant en l’actualitat en les diferents sol·licituds sobre aquest tema, i a fi de realitzar una adequada tramitació *delas  mateixes,  de  evitar  situacions  que  interferisquen  en  la  circulació  de  vianants  i  de garantir  la  seguretat  en  el  exercici  de  la  reserva  de  espai  que  es  autoritze,  s’estima convenient definir i delimitar la seua instal·lació, garantint sempre el dret de  informació  contemplat  en  el  article  20  de  el nostre  text  constitucional  d’acord amb la circulació i seguretat de la ciutadania.