Search
Close this search box.
  • Inicio
  • Sense categoritzar
  • L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN, EN SESSIÓ PLENÀRIA APROVA ORDENANCES PER A INCENTIVAR L’OFERTA D’HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER I AJUDES PER A PODER ACCEDIR A AQUESTES.
IMG-20211129-WA0001

L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN, EN SESSIÓ PLENÀRIA APROVA ORDENANCES PER A INCENTIVAR L’OFERTA D’HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER I AJUDES PER A PODER ACCEDIR A AQUESTES.

L’Ajuntament de Sant Joan, en sessió plenària celebrada el dia 26 de Novembre de 2022, ha acordat l’aprovació inicial de dues ordenances impulsades per la Regidoria d’Habitatge, JAVIER SÁNCHEZ( PSOE):

1.- Ordenança reguladora de les ajudes per al foment de l’oferta d’habitatge en arrendament.

2.- Ordenança reguladora de les ajudes per a l’accés a l’habitatge, en règim de lloguer.

La primera d’elles pretén ser un instrument per a fomentar i estimular l’oferta d’habitatge en règim de lloguer en el nostre municipi.

En paraules del Regidor d’habitatge, JAVIER SÁNCHEZ,” existeix una important necessitat d’habitatge, Sant Joan és considerada per la Conselleria d’Habitatge, com una àrea de necessitat d’habitatge ponderat alt, amb un índex del 2,33( tenint en compte que a partir 1,14 és alta).

Crec que és un deure de l’Administració Local, el promoure actuacions per a revertir aquesta situació i remoure els obstacles i traves que considerem impedeixen que afloren al mercat habitatges en règim d’arrendament.”

Els requisits principals per a poder acollir-se a aquesta ordenança per part dels propietaris d’immobles en el nostre municipi seran:

 

  • Posar a la disposició de l’Ajuntament, mitjançant acord amb la Societat Municipal *PYCSA, com a entitat col·laboradora, un immoble de la seua propietat per un període mínim de 5 anys amb la finalitat de ser destinat a habitatge habitual i permanent d’arrendataris seleccionats per l’empresa municipal i validats per l’asseguradora.
  • La renda màxima de l’immoble seran 550 euros.

El contingut de l’ajuda per al propietari serà de 100 euros per a finançar les despeses de certificat energètic, i de manera anual, 100 euros per a sufragar l’assegurança d’impagament, 200 euros per a l’abonament del segur multirisc, 200 euros per a les despeses de reparacions, manteniment i millora d’habitabilitat i 500 euros de subvenció anual directa per al propietari.

Amb aquests incentius, va remarcar JAVIER SÁNCHEZ,” pretenem dissipar els dubtes que els propietaris d’immobles a Sant Joan, puguen tindre , per a oferir els seus habitatges en el municipi”.

Respecte de la segona ordenança pretén ser una eina, per a afavorir l’accés a l’habitatge d’aquells sectors amb dificultats per a poder fer front a aquesta rendes i complementar d’aquesta manera les ajudes ja existents i oferides per part de l’Administració Autonòmica.

S’estableix com a requisits

  • Ser titular d’un contracte d’arrendament.
  • Que l’habitatge arrendat constituïsca la residència permanent
  • No superar el límit d’ingressos establit en l’ordenança.

La renda màxima de l’habitatge, objecte de l’arrendament serà de 650 euros.