Search
Close this search box.
  • Inicio
  • Sense categoritzar
  • L’Ajuntament de Sant Joan ha iniciat la tramitació per a la implantació a Sant Joan d’una Oficina Xaloc de finestreta única en matèria d’habitatge.
IMG-20210625-WA0008

L’Ajuntament de Sant Joan ha iniciat la tramitació per a la implantació a Sant Joan d’una Oficina Xaloc de finestreta única en matèria d’habitatge.

L’Ajuntament de Sant Joan, ha iniciat la tramitació amb la Direcció General de Coordinació Institucional de la Conselleria d’Habitatge, per a la implantació a Sant Joan d’una Oficina Xaloc de finestreta única en matèria d’habitatge.

 

Aquesta Oficina, en paraules del Regidor d’Habitatge JAVIER SÁNCHEZ (PSOE), “suposaria un important pas avant per a Sant Joan, en centralitzar en una finestreta única, tots els tràmits referits a Habitatge, puix que en la mateixa es prestarien els següents serveis:

 

1.- Finestreta única en matèria d’habitatge.

2.- Rehabilitació d’Edificis i regeneració urbana.

3.- Unitat de gestió de l’hàbitat.

4.- Unitat de protecció de la tinença d’habitatge.

5.- Unitat d’observatori local de l’habitatge.”

 

Aquest Projecte tindria el seu reflex en un Conveni subscrit entre l’Administració Local i l’Autonòmica, en virtut del qual, les entitats locals es comprometen a tindre una Oficina Xaloc, indicar en lloc visible els horaris d’atenció al públic, participar en les activitats formatives, de coordinació i en les campanyes informatives que es realitzen.

 

Per part seua, la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, es compromet a garantir el suport tècnic i logístic en les Oficines que integren el programa per al correcte desenvolupament de les activitats encomanades i exercir les funcions de coordinació entre les activitats locals.