Search
Close this search box.
PRINCIPAL

L’Ajuntament redueix un 28% la factura de la llum en dos anys

L’àrea de Contractació aconsegueix més de 100.000€ d’estalvi anual

 

La regidoria de Contractació ha licitat el Contracte de Subministrament d’Energia Elèctrica en els Punts de Consum de l’Ajuntament de Sant Joan. 

 

El preu de licitació va ser de 601.179’00€/any, i àdhuc augmentant els punts de consum, la potència contractada ha suposat un import de 495.048’36€/any. Cal recalcar, així mateix, que l’energia subministrada ha de ser com a requisit indispensable (i no mèrit puntuable) 100% provinent de fonts renovables. El nou contracte bianual de subministrament a l’empresa guanyadora, la mercantil Iberdrola Clients SAU, ha resultat doncs per un import de 495.048’36€/any. Això significa un estalvi del 28% sobre el preu de licitació i una millora percentual sobre el contracte anterior d’un 6’92%. Cal recordar que des del passat mes d’octubre la il·luminació de Sant Joan ha tornat a estar completa, abandonant l’anterior estratègia d’estalvi que consistia a apagar un de cada dos fanals, la qual cosa provocava major inseguretat i risc d’accident de trànsit. Amb l’estalvi generat s’ha pogut il·luminar per complet la ciutat, garantint a més la responsabilitat mediambiental amb els nous criteris de contractació.

 

Des de l’Ajuntament s’ha iniciat una estratègia mediambientalment responsable que afecta a totes les àrees de l’administració, com ara els cotxes de la policia local o de la brigada, actualment híbrids, la qual cosa comporta un estalvi en combustible molt important, cosa que sumada a l’actual estalvi de subministrament elèctric, permet que es destinen més recursos a la creació d’ocupació i a polítiques socials.