Search
Close this search box.
REDES

MEDIACIÓN

Sant Joan d’Alacant comptarà amb un servei de Mediació de Proximitat (MEDIAPROP) a partir del 12 de juliol.

 

La regidoria de Participació Ciutadana posa en marxa, a partir del pròxim 12 de juliol de 2022, el servei de MEDIAPROP per a afavorir la solució de controvèrsies i així evitar el procés judicial. Aquest servei és totalment gratuït, confidencial i estarà atès pel personal professional proporcionat per l’Il·lustríssim Col·legi d’Advocacia d’Alacant.

 

La Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2022 arreplega la línia S8901000, denominada “Subvenció a ajuntaments Serveis de Mediació de Proximitat (Mediaprop)” per a atorgar, per concessió directa, ajudes per a finançar els serveis de mediació de proximitat en ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb població superior a 7.000 habitants i personal funcionari dels cossos al servei de l’Administració de Justícia en els Jutjats de pau. Per al socialista Javier Sánchez, regidor de Participació Ciutadana, aquesta subvenció “suposa una oportunitat per a Sant Joan, d’aquesta forma no sols estem afavorint el diàleg i l’entesa entre persones i així evitem el procés judicial sinó que, a més, en tractar-se de procés de mediació intrajudicial i extrajudicial, estem acostant la justícia a la gent”

La mediació és un mètode que facilita a les persones resoldre les seues discrepàncies o conflictes d’una manera consensuada amb l’ajuda d’un mediador o mediadora. En la mediació es crea un espai de diàleg i de comunicació, ajudant a comprendre l’origen de les diferències, a confrontar visions i al fet que les parts creuen les seues pròpies solucions, amb acords més creatius, personalitzats i satisfactoris, evitant el litigi i la confrontació. Tot això sota el principi de confidencial del procés i la imparcialitat de les persones expertes en mediació.

La mediació serveix per a aconseguir acords en àmbits com ara el familiar, sanitari, penal, empresa, conflictes entre particulars i altres àmbits com els conflictes amb l’Administració Pública, en l’àmbit socioeducatiu…. Aquest servei pot sol·licitar-lo qualsevol ciutadà o ciutadana, entitat pública o privada; professionals del dret; etc. en qualsevol moment d’un conflicte. Abans d’iniciar un procediment judicial, una vegada iniciat i fins i tot per a fer complir el que s’estableix en una sentència.

El servei de MEDIAPROP es desenvoluparà en el Jugat de Pau del Sant Joan d’Alacant, 1a planta, els dimarts de 10.00 a 13.00 i els dijous de 17.00 a 20.00 i serà atès per personal de l’Institut de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia d’Alacant (IMICALI). La persona que estiga interessada pot posar-se en contacte a través del correu electrònic habilitat per a tal fi: mediacionsantjoan@icali.es També a través del correu electrònic i telèfon de la Regidoria de Participació Ciutadana.