Search
Close this search box.
WhatsApp Image 2023-01-11 at 14

NOVA ROTONDA EN L’AVINGUDA MIGUEL HERNÁNDEZ

La rotonda, que dona accés a la zona comercial i al carrer de la Mar, s’ha dut a terme durant les festes i està en funcionament des de principis de setmana. Ha sigut executada dins dels treballs d’urbanització del sector Sup – 11 Avinguda Benidorm.

Durant el matí d’ahir la regidora d’urbanisme, Eva Delgado, l’Enginyera municipal i tècnics de l’empresa urbanitzadora Becsa van realitzar una visita d’obra per a tractar diversos temes que afecten el sector.

Durant la visita van poder comprovar el funcionament de la nova rotonda, que està finalitzada quant al trànsit rodat es refereix, per a l’interior s’estan ultimant diversos dissenys per a la seua execució.

La proposta de les obres d’urbanitzadora va ser presentada per la mercantil Alga Promocions Immobiliàries S.A., qui exerceix com a urbanitzadora, els treballs van ser adjudicats a l’empresa BECSA i s’han licitat amb un pressupost inicial d’al voltant de 4.5 milions d’euros

El Sup 11 genera una nova zona de sòl terciari amb el que això suposa des del punt de vista comercial. Es generen al seu torn noves zones d’ús residencial i noves zones verdes, connecta el poliesportiu i la zona d’ús terciari de la UA 6 amb el centre i millora els accessos tant per als vianants com amb bici.

Permet urbanitzar el front de la avd. Miguel Hernández connectant la zona oest (poliesportiu i disseminats confrontants) amb el centre urbà. Potència la implantació de l’ús terciari en el front de l’av.  Miguel Hernández reservant-se les pomes interiors als usos residencials (d’aquesta manera es millora el problema de soroll respecte a les afeccions sonores d’aquesta avinguda).

 A més, en aplicació de les previsions del nou Pla General, s’estudia i defineix la petjada de protecció de les Edificacions Protegides (PRO), conforme al nou Catàleg de Béns i Espais protegits municipal, així com dels arbres catalogats. La proposta procedeix a l’adaptació de les edificacions protegides a l’entorn immediat de conformitat amb l’Estudi de Paisatge del nou Pla General, integrant el “Camí de Palmeretes”, el carril-bici, i les vistes als edificis protegits.