Search
Close this search box.
  • Inicio
  • Sant Joan llança ajudes per a pimes i autònoms per a minimitzar l’impacte de la guerra d’Ucraïna
Ayudas a pymes Sant Joan 2023 val

Sant Joan llança ajudes per a pimes i autònoms per a minimitzar l’impacte de la guerra d’Ucraïna

Fins al 7 de desembre es pot sol·licitar l’ajuda, recollida en la nova convocatòria, finançada per la Diputació d’Alacant amb 282.219 euros

Des de hui, dia 16 de novembre, fins al 7 de desembre, tots dos inclosos, les pimes, micropimes, els xicotets empresaris autònoms i professionals del municipi de Sant Joan d’Alacant poden sol·licitar una ajuda per a minimitzar l’impacte econòmic generat el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. La Regidoria de Promoció i Desenvolupament Econòmic i Empresarial, que dirigeix l’edil Charo Tomás, ha llançat esta nova línia d’ajudes que compta amb una quantia total de les subvencions que ascendeix a 286.219 euros, concedits a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de la Diputació d’Alacant.

Tenen la consideració de concepte subvencionables les despeses compreses entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023, en concepte de la quota d’autònoms; el lloguer mensual del local de negoci (havent de figurar com a arrendatari la persona física o jurídica sol·licitant de les ajudes); les despeses d’interessos de préstecs d’adquisició de local; i el 50% de les despeses d’energia elèctrica, gas i carburants necessaris afectes directament al negoci. En qualsevol cas, l’ajuda màxima a percebre podrà aconseguir els 8.000 euros per sol·licitant.

Podran ser beneficiaris de les ajudes les pimes, micro pimes i autònoms la mitjana de rendiments dels quals nets dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda (compresos entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023) siga igual o inferior a la mitjana de rendiments nets obtinguts en els mateixos mesos durant l’anualitat 2021. Este requisit es justificarà a l’ajuntament mitjançant declaració responsable que vindrà inclosa en la instància presentada juntament amb la documentació requerida. Altres requisits, a part de condicions habituals de tipus administratiu o tributari, són que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal de Sant Joan d’Alacant .

Tot el procediment es desenvoluparà íntegrament per seu electrònica. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de hui, 16 de novembre, ja que la publicació de la convocatòria en el BOP té data d’ahir, 16 de novembre.

Este és l’enllaç de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant:

https://santjoandalacant.sedelectronica.es

La regidor de Desenvolupament Econòmic, Charo Tomás anima “al sector empresarial local, especialment a les petites empreses, al fet que realitzen al més prompte possible les gestions a través de les seues assessories per a poder-se beneficiar d’esta línia d’ajudes amb la qual podran compensar les pèrdues patides en els últims mesos”, ha assenyalat Tomás.

L’objecte d’esta convocatòria és “regular el procediment en règim de concurrència competitiva ordinària per a la concessió d’ajudes de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals dels seus municipis en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, com a mesura d’injecció econòmica per a contrarestar els efectes que les Pimes estan patint per la pujada indiscriminada dels preus, els costos d’explotació i els tipus d’interés , de manera que es preserve la seua continuïtat una vegada es normalitze esta situació”.

Més informació: