Search
Close this search box.
  • Inicio
  • Sense categoritzar
  • Sant Joan obri a la participació ciutadana la redacció de dues ordenances d’ayudas per al lloguer i l’oferta en arrendament dels habitatges.
AJUDES

Sant Joan obri a la participació ciutadana la redacció de dues ordenances d’ayudas per al lloguer i l’oferta en arrendament dels habitatges.

L’Ajuntament de Sant Joan , a través de la Regidoria d’ Habitatge, saca a consulta pública durant el termini de 10 dies hàbils, la redacció de sendes ordenanzas reguladores de les ajudes per a fomentar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer i l’oferta d’habitatge en arrendament, respectivament.

 

L’objecte d’aquestes ajudes és facilitar l’accés al lloguer a les persones físiques, veïnes de Sant Joan d’Alacant . Per a això es proposa una doble via: ajudes per a finançar la renda d’arrendament de l’habitatge habitual i ajudes als propietaris, amb la finalitat d’estimular la posada en el mercat d’habitatges amb preus assequibles, i adequades a les necessitats i condicions econòmiques de l’usuari.

Es tracta d’ajudes directes a les persones físiques amb dificultats econòmiques, arrendatàries del habitatge habitual en el terme de Sant Joan , que no hagen sol·licitat o bé, no hagen resultat beneficiàries d’ajudes estatals o autonòmiques que tingueren la mateixa finalitat.

Però així mateix es vol definir les condicions i procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió d’ajudes destinades als propietaris d’habitatges situats en el municipi amb la finalitat que les oferisquen en règim de lloguer

Todo això ha de regular-se en dues Ordenances Municipals” -comenta Javier Sánchez García, regidor d’Habitatge i Participació Ciutadana- “i desitgem que la participació de la ciutadania siga important per a poder plasmar en la redacció de totes dues ordenances tant les necessitats de la població com aquelles propostes que puguen enriquir l’aplicació d’aquestes ajudes

Les persones que vulguen participar poden fer-ho tant a través de la Seu Electrònica, com de manera presencial en el Registre d’Entrada. Així mateix poden enviar les seues propostes al correu electrònic participa@santjoandalacant.es. El termini de consulta pública és de 10 dies hàbils a partir de la seua publicació en la pàgina web de l’Ajuntament, on trobaran tota la informació sobre aquestes dues iniciatives.

 


– PER A ACCEDIR A TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE “FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA. APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES AJUDES PER Al FOMENT DE L’OFERTA D’HABITATGE EN ARRENDAMENT” , accedisca a aquest enllaç:    https://www.santjoandalacant.es/va/habitatge/ordenanca-arrendament

PER A ACCEDIR A TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE “FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA. APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES AJUDES PER A FOMENTAR L’ACCÉS A l’HABITATGE EN RÈGIM DE LLOGUER”, accedisca a aquest enllaç:   https://www.santjoandalacant.es/va/habitatge/ordenanca-reguladora-ajudes-al-lloguer