Search
Close this search box.
  • Inicio
  • Sense categoritzar
  • SUBVENCIÓ PROVINCIAL ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS , ANUALITAT 2021 Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural. HORTS URBANS-
20211020_Publicación_Anuncio_ANUNCIO PUBLICIDAD CONVOCATORIA - CABECERA - VAL

SUBVENCIÓ PROVINCIAL ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS , ANUALITAT 2021 Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural. HORTS URBANS-

 

ASSUMPTE: SUBVENCIÓ PROVINCIAL ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS , ANUALITAT 2021 Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural. HORTS URBANS-Exp. 26132/2021 Ref. DT./rmmr

ANUNCIO

La regidoria de Medi Ambient en col·laboració amb l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha promogut, un any més el PLA DE FORMACIÓ EN HORTS URBANS ESCOLARS a impartir durant l’actual exercici.

L’import de la subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant és de 1.500,00€ i la seua justificació haurà de produir-se abans del 31 d’Octubre de 2.021.

El que es fa públic en el tauler d’edictes i el portal de transparència d’aquesta entitat per a general coneixement, en atenció a les determinacions contingudes en Base 21.6 de la Convocatòria d’Ajudes promoguda per la Diputació provincial publicada en BOPA núm. 60 de 30 de Març de 2021

 

La Regidora de Medi Ambient

Esther Iborra López

Document signat electrònicament Llei 39/2015 d’1 d’Octubre LPAC