Search
Close this search box.
Acceso Parking Tomás Capelo-Moleta 2

ULTIMES ACTUACIONS

S’ha posat en marxa el Servei d’Atenció Ràpida de la Brigada Municipal d’aquest Ajuntament.
Aquest servei consta d’un vehicle lleuger i 2 operaris, supervisats pel Capatàs Municipal.
El municipi s’ha dividit en 7 zones per a facilitar l’organització del treball, atenent a totes elles durant el període setmanal de dilluns a divendres. 
Les funcions principals del servei són:
– Revisió i manteniment dels Parc infantils de titularitat municipal.
– Reparació als Parcs canins-pipican (clos, portes, senyalització, mobiliari)
– Detecció d’incidències en la senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques.
– Conservació de les zones de protecció per als vianants (*bolardos, fites)
– Manteniment del mobiliari urbà (bancs, papereres, jardineres…)
– Col·locació de la senyalització provisional per a esdeveniments organitzats per l’Ajuntament.
– Revisió de les arquetes d’instal·lacions en via pública (aigua, clavegueram, comunicacions)
– Atenció a les regidories i edificis públics (trasllat de material, manteniment del mobiliari, col·locació de banderes oficials)

Durant la segona quinzena del mes de gener s’ha iniciat el servei en les primeres zones d’actuació que inclouen la parteix nord i centre del terme municipal, així com punts de gran afluència de trànsit.
Entre altres s’han realitzat les següents actuacions:
– Revisió de la senyalització vertical dels carrers de la Urbanització La Font-*Fabraquer.
– Revisió de la senyalització vertical dels carrers de la zona centre.
– Instal·lació de nou *aparcabicicletas en Rambla *Llibertat.
– Reposició de fites de seguretat en accés a establiment comercial en Carrer *Ausias March.
– Reposició de fites de seguretat viària en Av. de l’Institut en accés al *CEIP *Rajoletes.
– Revisió de senyalització i accessos al Parc Municipal.
– Reposició de fites de seguretat viària en Carrer Diagonal en accés a gasolinera.
– Col·locació de fites de seguretat en accés a Residència Ferroviaris per Carrer de la Mar.
– Revisió de la senyalització de l’ús de parcs infantils.
– Millora de l’accés a l’aparcament públic del Carrer Tomás *Capelo escaira a Carrer La *Moleta, mitjançant retirada de part del clos deteriorat i col·locació de zona accessible des del Carrer La *Moleta.
– Reposició de fites de seguretat viària en la Rotonda de Carrer Mare *Elisea Oliver.

A més s’ha realitzat una revisió de l’estat general de les voreres en totes les zones d’actuació amb la finalitat de detectar incidències importants per a prioritzar durant l’exercici 2021.