Search
Close this search box.

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Joan llança un projecte pioner per a la recuperació d’ocells que es compon de tres línies d’actuació: la recuperació de l’avió comú, la protecció d’ocells comuns, i l’educació ambiental.

Per què?

Sant Joan disposa d’una biodiversitat pròpia que, a causa del cessament de l’activitat agrícola i l’expansió urbanística dels últims anys, s’ha vist minvada. A causa d’això, s’ha posat en marxa una sèrie d’accions amb l’objectiu d’ajudar a la conservació dels ocells característics de la zona.
Des de Medi Ambient s’ha vist la necessitat de compatibilitzar l’espai urbà amb una millora de les condicions ambientals que garantisquen la permanència d’espècies comunes perquè continuen niant en el municipi, contribuint així a restablir la biodiversitat característica de la regió.

Com?

Per a dur a terme aquest projecte, s’han agafat les tres línies d’actuació principals per a treballar els aspectes fonamentals de cadascuna d’elles.

En primer lloc, s’ha elaborat el Projecte Ambiental de Recuperació de l’avió comú. Per a això, s’ha comptat amb l’experiència del biòleg i consultor ambiental Roque Belenguer per a fer un cens de l’avió comú en el municipi que servisca com a punt de partida al seguiment d’aquesta espècia i que tinga com a objectiu la seua recuperació i manteniment. Però, què és l’avió comú?

L’avió comú. Delichon urbicum (Northern House Martin).

L’avió comú és un ocell migrador d’uns 14 cm que pertany a la família de les oronetes que està estesa pràcticament per tota la Península Ibèrica. Té un inconfusible plomatge bicolor, negre blavós en les parts dorsals, a excepció del cridaner obispillo blanc, i el blanc pur en les ventrals (hi ha falciots d’obispillo blanc, però les seues parts ventrals són més fosques. Té un vol lent i maniobrero. Es posa en cables i sol volar a major altura que les oronetes comunes. Encara que originalment niava en els penya-segats i coves, ara els ocells fixa els seus nius de fang sobretot en ràfecs i balcons d’edificis, en ponts, preses… també en penyes, a molt variable altitud (fins a 2.500 m).

Normalment, la nidificació es realitza en xicotetes colònies. Els nius, construïts amb fang, tendeixen a estar pràcticament tapats a excepció d’una xicoteta entrada en la part superior. Són nius que difereixen dels de l’espècie comuna, espècie que els construeix a base de palla en interiors.

És una espècia molt gregària amb un cant més breu i menys variat que el de l’oroneta comuna, amb notes raspantes. Posen de 3 a 5 ous blancs de 19 mm. algunes vegades amb un fi clapejat roig. Incuben tots dos progenitors durant 14 a 16 dies. Eclosió sincrònica. El seu període de migració va des de febrer-març que arriben a Europa fins a setembre-novembre, passant l’hivern en el sud d’Àfrica (estival transhariano).

És un ocell amb ales molt llargues i potes molt curtes, pic diminut i àmplies gargamella que viatja milers de quilòmetres per a niar i tindre les seues cries en àrees on abunden els insectes voladors. Pel fet que pot menjar quasi 1.000 insectes al dia fa que es tracte d’una espècie insectívora que ajuda a controlar les plagues d’insectes en zones humides, sent aquest altre dels motius pels quals la seua conservació és elemental.

Curiositats
Reclam: chirrp
Practica la monogàmia
No cria a Canàries on és comú en pas.
Pel fet que és espècie és molt freqüent en centres urbans -els exteriors dels edificis són els llocs més freqüents on construeix nius fets de fang-, la campanya ambiental de recuperació d’aquesta espècie té com a principal acció la creació de cinc zones de fang en diferents punts del municipi on es concentren aquests ocells (com Rajoletes, El Romero o la zona del cementeri) per a facilitar aqueixa labor de construcció.
Conservació de la Biodiversitat

A més d’aquesta aposta pel Projecte Ambiental de Recuperació de l’Avió Comú, s’ha començat a treballar en la col·locació de caixes-niu en els espais verds de Sant Joan construïts a partir de palets reutilitzats, amb la finalitat d’atraure a espècies com el carboner comú o el teuladí. Aquests ocells comuns no estan exemptes de l’amenaça que suposa la falta de condicionament dels centres urbans.

La conservació de la biodiversitat de Sant Joan és un treball que no cobraria sentit si no s’amplia horitzons i comencem a conscienciar a la ciutadania que existeixen unes certes espècies que necessiten del nostre respecte i cura per a la seua supervivència. És per això, que aquesta campanya té un caràcter pedagògic molt important i s’ha volgut implicar els i les escolars des del primer moment a través de xarrades informatives i tallers, contribuint al fet que els més xicotets coneguen les espècies que conviuen entre ells i entenguen el necessari que suposa la seua conservació. A més, l’educació ambiental és essencial perquè comprenguen que els nius no són un element que enlletgeix les façanes sinó que formen part del nostre patrimoni natural que cal protegir.

El regidor de Medi Ambient afirma que “per a protegir cal conéixer” posant l’accent en l’educació com a eina fonamental per a respectar el nostre entorn. A més, declara que “hem d’anar més enllà de polítiques de mera protecció d’espècies amenaçades i mantindre les unitats biològiques presents en la nostra zona, perquè apostar per la biodiversitat és apostar per una millora de la qualitat de vida de la població”.

Totes aquestes actuacions entren dins de la marca mediambiental de la regidoria “+ Sostenible + Sant Joan”, que a més d’apostar per la recuperació de la biodiversitat, compta amb accions i esdeveniments destinats a la sostenibilitat i al desenvolupament de pràctiques responsables amb el Medi Ambient. Destaquen iniciatives com Llars Verdes, Horts Urbans ecològics, La Setmana de la mobilitat, la volta amb bici, La Green Week, la Mostra de Cinema de Medi Ambient, la nostra suma com a municipi a projectes com l’Hora del Planeta i activitats educatives destinades a la sensibilització i el respecte ambiental.

Localització de nius actius i desapareguts