Search
Close this search box.

Sant Joan d’Alacant ha elaborat el Pla d’Acció d’Energia Sostenible(PAES). Aquest Pla és conseqüència de la signatura del Pacte dels Alcaldes que compromet al municipi a la reducció de les emissions de CO₂ en un 20% per a l’any 2020, com a resultat d’augmentar en un 20% l’eficiència energètica i cobrir un 20% de la demanda energètica amb energies renovables.

S’ha realitzat l’any 2011 l’Inventari d’Emissions de Referència, document que estableix el punt de partida sobre el qual desenvolupar actuacions encaminades a la reducció de les emissions.

Aquest Pla requereix que tant els ciutadans, com les institucions i els agents socials implicats, es comprometen a la reducció de les emissions amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més sostenible del municipi.

En aquest sentit s’anima als ciutadans a participar activament en la proposta d’actuacions per a aconseguir una reducció de les emissions de CO₂. Pròximament s’establirà el mecanisme oportú per a realitzar aquesta participació.

Mes informació: 966013111 – medio.ambiente@santjoandalacant

www.pactodelosalcaldes.eu