Search
Close this search box.

Participació Ciutadana habilita el correu anota@santjoandalacant.es perquè la ciutadania transmeta la seua opinió a l’Ajuntament

La teua opinió importa.
Si vols fer propostes, suggeriments, si vols advertir sobre qualsevol incidència que hages observat en la via pública
(una rajola solta, un fanal que no funciona, un contenidor desbaratat…. ) Trimestralment, el departament de Participació Ciutadana (encarregat de la gestió del correu) emetrà un informe amb el nombre de correus rebuts, el servei implicat, la resposta donada i, en el seu cas, la intervenció realitzada. Aquest informe serà publicat en la pàgina web de l’Ajuntament, així mateix serà presentat al Consell Social de la Vila de Sant Joan d’Alacant perquè en prengueu coneixement, amb la finalitat que aquest òrgan consultiu i de participació puga emetre les propostes de millora que estime oportunes.
relanzamiento, en agosto de este año, ha habido 130 entradas que
hacen al Buzón Ciudadano de Sant Joan el más activo de toda la
Comunidad Valenciana.