Search
Close this search box.
  • Inici
  • Fons Social Europeu + Avalem Joves Programa EMPUJU 2023

PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AVALEM JOVES) COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU PLUS EMPUJU 2023

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2023 el programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Joves). PROGRAMA EMPUJU 2023

El 24 de juny de 2021 el Parlament Europeu i el Consell van adoptar el Reglament (UE) 2021/1057 pel qual s’estableix el Fons Social Europeu Plus (d’ara en avant FSE+) que té com a objectiu afavorir una major visibilitat i comprensió de les accions de la UE en matèria d’ocupació i en l’àmbit social, facilitant també la combinació de mesures d’activació i inclusió social.
D’entre els objectius específics de les polítiques sectorials d’ocupació i mobilitat laboral, educació i inclusió social, recollits en l’article 4 del Reglament FSE+, destaca millorar l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de tots els demandants d’ocupació, i en particular de les persones joves, especialment a través de l’aplicació de la Garantia Juvenil, dels aturats de llarga duració i els grups desfavorits en el mercat laboral.


Subvenció obtinguda: 26.582,28 euros

Contractacions EMPUJU:1

Duració de contractes: 27 d’octubre de 2023 a 26 d’octubre de 2023 12 mesos jornada completa.

1. TÈCNIC EN TURISME. Graduat en Turisme.


Funcions: planificar activitats turístiques i festeres del municipi, control i actualització de la web municipal de turisme, participar en el desenvolupament dels esdeveniments encaminats a promocionar el municipi i qualsevol altra activitat que la Regidoria li encomane.